Продуктите на HTS tentiQ са проектирани, разработени и произведени в нашето производствено предприятие, сертифицирано по ISO 9001:2015, намиращо се в Кефенрод, Германия.

Иновацията и технологията са на първо място във философията на компанията, със съществени инвестиции в производствения процес, които са от основно значение за нашия непрекъснат успех. Тази политика на непрекъснати инвестиции гарантира постигането на трайно високи нива на качество на продуктите, ефективност и производителност от страна на компанията.

Ключови силни страни в областта на проектирането и производството

Нашият ангажимент към качеството намира отражение в продуктите, които проектираме и произвеждаме. Всички продукти на HTS tentiQ преминават през анализ на издръжливостта при проектирането на строителните конструкции, който ви дава пълна гаранция, че нашите продукти ще осигурят превъзходни експлоатационни качества по време на целия им жизнен цикъл.

  • Компанията развива дейност в модерно производствено съоръжение на площ от 64 000 м², специално проектирано и изградено за големия обем на производството на нашата разнообразна гама от временни конструкции и помощни продукти.
  • Съоръжението разполага с възможност и капацитет да работи 24 часа в денонощието, като може да постигне производствена мощност от до 30 000 м² завършена продукция от временни конструкции седмично, като по този начин се гарантира голямо търсене на продуктите и фиксирани срокове за доставка през цялата година.
  • Отделът по подробно техническо проектиране и конструктивен анализ е изцяло оборудван с последните софтуерни продукти, включително водещи в промишлеността приложения като AutoCAD и Strucad. Солидният ангажимент за инвестиране в нови технологии позволява както проектирането на нови продукти, така и стандартно проектиране, като по този начин проектите получават решения със стойностно-функционален анализ с най-високо качество, които съответстват на точните изисквания.
  • Добре организираното съоръжение включва шест производствени помещения със специално предназначение, всяко от тях напълно оборудвано с окачени кранове, които дават възможност за безпроблемен поток на продуктите през целия производствен процес от суровините до готовата продукция.
  • A• Всички първични компоненти на рамковата конструкция (отвесни колони, напречни пръти, надлъжни греди и фронтонна конструкция) са произведени на една от високоскоростните 5-осови роботизирани машини с ЦПУ (цифрово програмно управление). Тези модерни производствени методи предлагат непостигано досега ниво на прецизност на производството, в резултат на което се получава перфектно проектиран краен продукт.
  • AВсички компоненти на рамката се подлагат на строг контрол на качеството и процедури на краен контрол. След последната проверка продуктите се опаковат, групират и се подготвят за експедиране до клиента.
  • Цялото функциониране на завода се подпомага изцяло от надеждна инфраструктурна система, която ни позволява да произвеждаме нашите водещи в световен мащаб палаткови съоръжения със свeтъл отвор ефективно и ефикасно.

Свържете се с нас

Видеа за производство