Данни на компанията:
HTS tentiQ
Hinter der Schlagmühle 1
D-63699 Kefenrod, Germany
Telephone: +49 (0) 60 49 95 100
Fax: +49 (0) 60 49 95 10 20
Email:info@hts-tentiq.com

Директори:
Giles Hill
Christophe Littner
Markus Wiegand

Регистрация в съда:
Commercial Friedberg HRB 8511

Номер по ДДС:
DE 320 331 002

Данъчен идентификационен номер:

020 235 90075

Отговорно лице за съдържанието на уебсайтаMr Giles Hill.