Правила за поверителност

1 Информация относно събирането на лични данни

(1) Настоящите правила предоставят информация относно начина на събиране и използване от наша страна на Вашите лични данни при използване на нашия уеб сайт от Ваша страна.
Личните данни включват всички данни, които са свързани лично с Вас, като например име, адрес, имейл адрес и потребителско поведение.

(2) Администраторът на данни съгласно Член 4(7) от Общия регламент относно защитата на данните (GDPR) е:

HTS tentiQ
Hinter der Schlagmühle 1
63699 Kefenrod
Германия
Телефон: +49 6049 95100
Имейл адрес:  info@hts-tentiq.com
Уеб сайт: www.hts-tentiq.com

(3) Име и адрес на Длъжностното лице по защита на данните

Длъжностното лице по защита на данните на администратора на данни е:

Йорг Хаген
Jhcon.de
Veilchenweg 6a
30989 Gehrden
Германия
Телефон: +49 5108 9090112
Имейл адрес: hagen@jhcon.de
Уеб сайт: www.jhcon.de

(4) Когато се свързвате с нас по имейл или чрез нашия формуляр за контакт, съхраняваме предоставените от Вас данни (имейл адрес, име и телефонен номер), за да можем да отговорим на Вашите въпроси. Ако вече не е необходимо да съхраняваме данните, събрани по този начин, ги изтриваме или ограничаваме обработването им, в случай че имаме правно задължение да ги запазим.

(5) Ако е необходимо да използваме трето лица за предоставяне на част от нашата услуга или желаем да използваме Вашите данни за маркетингови цели, ще Ви предоставим подробна информация за процесите, както е посочено по-долу. Също ще потвърдим критериите за определяне на периода на съхранение на Вашите данни.

2 Вашите права

(1) Имате следните права във връзка с Вашите лични данни:
• Право на информация
• Право на промяна или изтриване
• Право на ограничаване на обработването
• Право на възразяване срещу обработването
• Право на преносимост на данните.

(2) Вие също имате право да подадете жалба до надзорен орган по защита на данните относно начина на обработване на Вашите лични данни от наша страна.

3 Начин на събиране на лични данни при посещение на нашия уеб сайт от Ваша страна

(1) Когато посещавате нашия уеб сайт единствено за информативни цели, тоест когато не влизате, не се регистрирате или не ни изпращате информация по друг начин, не събираме каквито и да е лични данни освен данните, които Вашият браузър изпраща до нашия сървър. Ако желаете да преглеждате нашия уеб сайт, събираме следните данни, които са необходими, за да Ви предоставяме нашия уеб сайт и да гарантираме неговата стабилност и сигурност (правно основание: Член 6(1)(е) от GDPR):
• IP адрес
• Дата и час на заявката
• Часова разлика спрямо Средно време по Гринуич (GMT)
• Подробни данни за заявката (конкретна страница)
• Състояние на достъпа/HTTP код за състояние
• Обем на прехвърлените данни
• Уеб сайт, от който се подава заявката
• Използван браузър
• Операционна система и интерфейс
• Език и версия на браузъра

(2) Освен посочените по-горе данни на Вашия компютър се съхраняват бисквитки, когато използвате нашия уеб сайт. Бисквитките са малки текстови файлове, които Вашият браузър съхранява на твърдия диск с цел анализ на специфична информация въз основа на мястото на задаване на бисквитката (от наша страна). Бисквитките не могат да стартират програми или да предават вируси на Вашия компютър. Те ни помагат да подобряваме нашия уеб сайт и да го правим по-подходящ за потребителите.

(3) Начин на използване на бисквитки от наша страна
а) Информацията по-долу описва видовете бисквитки, които използва този уеб сайт, и начина им на функциониране:
• Временни бисквитки (вж. б)
• Постоянни бисквитки (вж. в).

б) Временните бисквитки се изтриват автоматично, когато затворите браузъра. Те включват сесийни бисквитки. и съхраняват сесиен ИД, който се използва за разпределяне на заявките на Вашия браузъра към конкретната сесия. Това позволява разпознаване на Вашия компютър при следващия преглед на нашия уеб сайт от Ваша страна. Сесийните бисквитки се изтриват, когато излезете или затворите браузъра.

в) Постоянните бисквитки се изтриват автоматично след определен период от време в зависимост от конкретната бисквитка. Можете да изтриете бисквитките чрез настройките за защита на Вашия браузър.

г) Можете да конфигурирате настройките на браузъра за отхвърляне на бисквитки на трети лица или всички бисквитки. Имайте предвид, че в резултат на това действие е възможно да не можете да използвате всички функции на този уеб сайт.

4 Други функции и услуги, предоставяни от нашия уеб сайт

(1) Освен информация нашият уеб сайт предлага редица услуги, които може да представляват интерес за Вас. За достъп до тях обикновено е необходимо да предоставите лични данни, които използваме за предоставянето на конкретната услуга, като в този случай се прилагат посочените по-горе закони за обработване на данните.

(2) В някои случаи използваме доставчици на услуги, които са трети лица, за обработване на Вашите данни. Подбираме внимателно тези трети лица, като ги обвързваме с нашите указания и ги проверяваме периодично.

(3) Ако нашите доставчици на услуги или партньори са установени в държава извън Европейското икономическо пространство (ЕИП), ще Ви предоставим съответната информация в описанието на конкретната услуга.

4.1 Анализ – „Google Анализ“

(1) Този уеб сайт използва „Google Анализ“ – услуга за уеб анализ, предоставяна от Google Inc. (наричана по-долу Google). „Google Анализ“ използва „бисквитки“ – текстови файлове, съхранявани на компютъра Ви, които позволяват използването от Ваша страна на уеб сайта, който ще бъде анализиран. Информацията относно използването на този уеб сайт от Ваша страна, събрана от бисквитките, се изпраща до и съхранява на сървър на Google в САЩ. Ако се използва анонимизиране на IP адреса, Google съкращава Вашия IP адрес в държавите членки на Европейския съюз или други държави, които са страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство. В изключителни случаи пълният IP адрес се изпраща до и съкращава на сървър на Google в САЩ. Google ще използва тази информация от името на администратора на уеб сайта за анализ на използването на уеб сайта от Ваша страна, генериране на отчети за активността на уеб сайта и предоставяне на услуги, свързани с уеб сайта и използването на интернет за администратора на уеб сайта.

(2) IP адресът, който Вашият браузър изпраща като част от „Google Анализ“, няма да се свързва с които и да е други данни, съхранявани от Google.

(3) Можете да забраните съхранението на бисквитки на Вашия компютър, като промените настройките на браузъра, но имайте предвид, че в резултат на действието е възможно да не можете да използвате изцяло всички функции на този уеб сайт. Също можете да забраните съхранението и обработването от страна на Google на данните относно използването на уеб сайта от Ваша страна, които бисквитката събира, като изтеглите и инсталирате добавка за браузъра чрез следната връзка:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

(4) Този уеб сайт използва „Google Анализ“ с разширението _anonymizelp(). По този начин IP адресите се обработват в съкратена форма, за да не могат да се свържат с конкретно физическо лице. Ако събраните данни за Вас се свържат с физическо лице, те се премахват незабавно и личните данни се изтриват.

(5) Използваме „Google Анализ“, за да анализираме начина на използване на и да подобряваме непрекъснато нашия уеб сайт. Използваме събраните статистически данни, за да подобряваме услугите си и да ги правим по-интересни за потребителите. Ако тези данни се предадат на САЩ при изключителни обстоятелства, спрямо Google се прилага Споразумението Privacy Shield между ЕС и САЩ, налично на адрес:
https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Правното основание за използването на „Google Анализ“ е Член 6(1)(е) от GDPR.

(6) Доставчик трето лице: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ирландия, факс: +353 (1) 436 1001. Условия за използване: https://www.google.com/analytics/terms/us.html, Резюме на поверителността: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en и Правила за поверителност: https://policies.google.com/privacy.

4.2 Бюлетин

(1) Можете да се запишете за нашия бюлетин, който Ви информира своевременно относно нашите най-нови интересни предложения и услуги, като предоставите Вашето съгласие. Подробни данни за тези продукти и услуги се съдържат във формуляра за съгласие.

(2) Регистрацията за нашия бюлетин се извършва въз основа на процедурата за записване в две стъпки. Това означава, че Ви изпращаме имейл на имейл адрес, който сте предоставили при регистрацията, с искане за потвърждение относно Вашето желание да получавате бюлетина. Ако не потвърдите регистрацията си в рамките на 48 часа, Вашата информация се блокира и изтрива автоматично след един месец. Ние също съхраняваме всички IP адреси, използвани от Вас, и часа на регистрацията и потвърждението от Ваша страна. Целта на този процес е потвърждение на Вашата регистрация и изясняване на всяка потенциална злоупотреба с личните Ви данни.

(3) За да се запишете за бюлетина, трябва да предоставите единствено Вашия имейл адрес. Предоставянето на каквито и да е други изисквани данни е доброволно, като те се използват единствено за персонализиране на начина за връзка с Вас. След получаване на потвърждението Ви съхраняваме Вашия имейл адрес с цел изпращане на бюлетина. Правното основание за това действие е Член 6(1)(а) от GDPR.

(4) Можете да се отпишете от бюлетина по всяко време, като оттеглите Вашето съгласие. Можете да се отпишете, като щракнете върху връзката, съдържаща се във всеки бюлетин, изпратите имейл на адрес:  info@hts-tentiq.com или изпратите съобщение до лицето за контакт, посочено в „Правна информация“.

4.3 Допълнителни функции

4.3.1 Вградени видеоклипове на YouTube
(1) Нашият уеб сайт съдържа вградени видеоклипове на YouTube, които се съхраняват на адрес: http://www.YouTube.com и могат да се изпълняват на уеб сайта ни.

(2) При посещение на нашия уеб сайт от Ваша страна YouTube получава уведомление, че сте прегледали съответната подстраница на уеб сайта ни. YouTube също получава данните, посочени в точка 3 от настоящите правила. Това се извършва, независимо дали имате потребителски акаунт в YouTube, в който сте влезли. Ако сте влезли в Google, Вашите данни ще се съпоставят спрямо акаунта Ви. Ако не желаете Вашите данни да се съпоставят спрямо профила Ви в YouTube, трябва да излезете преди щракване върху бутона. YouTube съхранява Вашите данни като потребителски профил и ги използва с цел реклама и пазарни проучвания и/или оптимизиране на уеб сайта си. Този анализ (включително на потребители, които не са влезли) се извършва с цел предоставяне на по-персонализирани реклами и уведомяване на другите потребители на социалната мрежа относно Вашите дейности на нашия уеб сайт. Имате право да възразите срещу създаването на този потребителски профил, като за целта е необходимо да се свържете с YouTube.

(3) Допълнителна информация относно начина и целите на събирането и обработването на данни от страна на YouTube се съдържа в нейните правила за поверителност. Те също включват допълнителна информация относно Вашите права и начина на промяна на настройките Ви с цел защита на Вашата поверителност: https://policies.google.com/privacy?hl=en&gl=en. Google също обработва Вашите лични данни в САЩ и спрямо нея се прилага Споразумението Privacy Shield между ЕС и САЩ, налично на адрес:
https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

4.3.2 Вградена услуга „Google Карти“
(1) Този уеб сайт използва услугата „Google Карти“. Тя ни позволява да Ви предоставяме интерактивни карти на уеб сайта и да осигуряваме по-подходящо за потребителите функциониране на картите.

(2) При посещение на нашия уеб сайт от Ваша страна Google получава уведомление, че сте прегледали съответната подстраница на уеб сайта ни. Google също получава данните, посочени в точка 3 от настоящите правила. Това се извършва, независимо дали имате потребителски акаунт в Google, в който сте влезли. Ако сте влезли в Google, Вашите данни ще се съпоставят спрямо акаунта Ви. Ако не желаете Вашите данни да се съпоставят спрямо профила Ви в Google, трябва да излезете преди щракване върху бутона. Google съхранява Вашите данни като потребителски профил и ги използва с цел реклама и пазарни проучвания и/или оптимизиране на уеб сайта си. Този анализ (включително на потребители, които не са влезли) се извършва с цел предоставяне на по-персонализирани реклами и уведомяване на другите потребители на социалната мрежа относно Вашите дейности на нашия уеб сайт. Имате право да възразите срещу създаването на този потребителски профил, като за целта е необходимо да се свържете с Google.

(3) Допълнителна информация относно начина и целите на събирането и обработването на данни от страна на Google се съдържа в нейните правила за поверителност. Те също включват допълнителна информация относно Вашите права и начина на промяна на настройките Ви с цел защита на Вашата поверителност: https://policies.google.com/privacy?hl=en&gl=en. Google също обработва Вашите лични данни в САЩ и спрямо нея се прилага Споразумението Privacy Shield между ЕС и САЩ, налично на адрес: https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

4.3.3 Използване на уеб шрифтове
Тези уеб страници използват Google Fonts. Google Fonts е услуга, предоставяна от Google. Тези уеб шрифтове са достъпни чрез сървър, който обикновено е сървър на Google в САЩ. При осъществяването на достъп до сървъра също се изпраща информация относно посетените от Вас уеб сайтове. Google съхранява и IP адреса на браузъра на крайното устройство, което се използва при посещение на тези уеб сайтове. Можете да намерите допълнителна информация по темата в бележките за поверителност на Google на адрес: www.google.com/fonts#AboutPlace:about или www.google.com/policies/privacy/

5 Управление на Вашите данни

(1) Ако сте предоставили съгласието си относно обработването на Вашите данни, можете да го оттеглите по всяко време. След като оттеглите Вашето съгласие, нямаме право да продължим да обработваме личните Ви данни.

(2) Ако Вашите лични данни се обработват въз основа на законосъобразен интерес, имате право да възразите срещу обработването. По-конкретно, това се прилага, ако обработването не се изисква с оглед изпълнение на договор с Вас, като го посочваме в последващото описание на функциите във всеки отделен случай. В случай на подаване на възражение посочете причините, поради които считате, че не трябва да обработваме Вашите лични данни по съответния начин. Ако Вашето възражение е основателно, ще извършим проучване и ще променим начина на обработване на Вашите данни, ще прекратим обработването им или ще Ви разясним законосъобразния интерес, въз основа на който ще продължим да ги обработваме.

(3) Можете да възразите срещу обработването на Вашите лични данни за рекламни и аналитични цели по всяко време. Изпратете Вашето възражение срещу обработването за рекламни цели на следния имейл адрес:  info@hts-tentiq.com.

6 Външни връзки

Външните връзки са връзки на нашия уеб сайт към сайтове на трети лица, които представляват интерес. Ще посочваме, че дадена връзка е външна, ако не е директно очевидно. Администраторът на уеб сайта не контролира съдържанието и оформлението на сайтовете на други доставчици, поради което препоръчваме да прегледате собствените им правила за поверителност. Гаранциите, предоставени в настоящите правила, не се прилагат за тези други сайтове.

Дата на влизане в сила: 18 май 2018 г.